måndag 26 juni 2017

Tar och pausar bloggen

På grund av ändrade arbetsförhållanden kommer jag att pausa bloggen ett tag nu. Känner också att frekvensen på blogginläggen har gått ner under en tid. Kommer lämna kvar allting som har skrivits så får vi se om jag gör en Lundaluppen och återvänder i framtiden.

Tills dess, väl mött!

onsdag 21 juni 2017

Olika eller samma Indexfond?

Funderar på att vrida om en del av mitt nysparande till indexfonder. Det finns ju en mängd produkter att tillgå och det går att få Sverige-index, USA, Europa för 0% eller 0,2% för lite bredare index.

Det jag funderar på är om jag ska dela upp det och köra 33/33/33 på respektive marknad eller om jag bara ska köra ett svenskt index? Vad tycker ni, några erfarenheter?


torsdag 8 juni 2017

Sparräntorna på väg upp?

Något anekdotiskt det här men har fått en känsla över att pengar blivit något dyrare den senaste tiden och det yttrar sig genom höjda sparräntor.

(1) Fick för en vecka sedan ett mejl från Avanza där de meddelande att sparräntan på Collector hade höjs till 0,7% senare följde även Nordax som också är anslutna till Avanza efter och höjde till 0,7%. Mycket bra och mycket smidigt så slipper man öppna ett konto på Norwegian eller direkt hos aktörerna. (Collector erbjuder dock 0,8% ränta ifall man öppnar upp ett konto hos dem direkt).

(2) Santander har börjat erbjuda 1% ränta, förutsatt att du accepterar en månads utbetalningsperiod, dvs, defacto låst på en månad.

(3) För ca 2 månader sedan höjde även Sbab sin ränta från 0,55% till 0,65% olåst.

Hoppas den positiva trenden fortsätter!


tisdag 9 maj 2017

ICA - Q1 rapport

Idag publicerade ICA sin Q1 rapport tillsammans med försäljningssiffror för april. Viktigaste siffrorna är:

 • Försäljningen för Q1 landande på 24 984 Mkr (24 761), en ökning med 0,9 procent jämfört med tidigare år
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 996 Mkr (959) 
 • Periodens resultat uppgick till 1 132 Mkr (735). 
 • I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 399 Mkr (17). Resultat per aktie var 5,61 kr (3,65).
 • Avyttringen av fastigheterna i Norge slutfördes den 1 februari vilket resulterade i en reavinst om cirka 400 Mkr.
 • Försäljning för april, d.v.s. inkl. Påsken i år, steg med 8% och 7,3% like-for-like.
Påskförsäljningen spelar verkligen roll för hur resultatet landar, men mätt i perioden januari-april ökade fortsatt försäljningen med ungefär 3-4%, vilket jag tycker är helt klart godkänt med tanke på hur mättad ändå matmarknaden är i Sverige. 

Viktiga andra hållpunkter var:
 • Fortsatt satsningar på e-handel, de växer både kraftigt inom ICA och i Apotek Hjärtat.
 • Fortsatt investeringar i logistikhanteringen (ej helt klara)
 • Fortsatt fokus på att konsolidera Baltikum (förvärv och rebranding i Estland)
 • Hemtex går fortsatt dåligt, men Apotek Hjärtat har börjat gå bättre, vilket ska bli spännande att följa framöver om det lyfter
 • Viss försäljningspress i Baltikum från Lidl (främst Litauen)
 • Går trögt för ICA banken, men bolaget går fortsatt med vinst
 • Starkare balansräkning än på länge (1.2x Net debt / EBITDA)
Många saker är kända, men det jag tycker är värt att lyfta fram är att de faktiskt lyckas öka sin e-handelsförsäljning med både 50% (ICA) och 120% (Apotek Hjärtat) under kvartalet! Och, att den underliggande verksamheten rör sig fortsatt stabilt uppåt. Med ett p/e på mellan 15-20 finns det givetvis fallhöjd, men inte nog för mig att sälja i dagsläget. ICA är ett väldigt starkt varumärke och jag hoppas på många framgångsrika år tillsammans framöver! 

onsdag 3 maj 2017

Fortsatt hög fallhöjd i Eltel

Minns inte exakt när det var, men måste ha varit någon gång förra året som jag tittade på Eltel, tror det var snåljåpen eller någon annan bloggare som hade tittat på Eltel. Vid en första anblick såg det ut som ett bolag i min smak, men något för dyr i förhållande till tillväxt och skuldsättningen gjorde att jag inte köpte några aktier, vilket har visat sig vara helt rätt så här i efterhand.

Först, vad gör Eltel? Eltel är en teknisk lösningleverantör av kritisk infrastruktur, d.v.s. elsystem, telesystem och annan liknande typ av infrastruktur. Det både bygger och underhåller system i en rad länder, främst inom Europa och omsatte förra året ungefär 14 miljarder kronor. Bolaget är från början en spinn-off från Fortum, men har sedan 2001 varit ägda av diverse riskkapitalbolag.

Verksamheten är vid en första anblick väldigt stabil och jag vill minnas att de exempelvis har något serviceavtal på Lidingöbanan som lönsamt tickar på år efter år. De har dock bygg och projektverksamhet som det visar sig så här i efterhand inte gått något vidare. Efter att inte ha levererat den kvalitén som krävs har de åkt på en rejäl smäll i Norge. Detta har i sin tur lett till vinstvarningar och tidigare i år var skuldsituationen i bolaget så pass dåligt att bankerna börja kräva mer säkerhet för lånen, vilket gör att en 1,5 miljarder stor nyemission ska genomföras i syfte att stärka balansräkningen. Vd har fått sparken, en ny har tillsatts och flera namnkunniga investerare som Didger & Gerge har sålt sina aktier.

Idag, kom Q1-rapporten, som innehöll ytterligare nedskrivningar och bolaget redovisar en förlust på närmare 1,5 miljarder kronor för första kvartalet.

När jag tittar på Eltel med nya ögon ser jag ett bolag i kris. Att bolaget gör rekordnedskrivningar är nog mest en effekt av de fått en ny vd som vill rensa ut i bolaget. Försäljningen verkar ticka på och går faktiskt upp under kvartalet.

Ifall vi analyserar hur bolaget gick innan "IPO förberedelserna", d.v.s. runt 2013-2014, ser vi att bolaget gjorde en vinst på strax över 11 miljoner EUR, d.v.s. runt 100 miljoner kronor. Sedan dess har visserligen skuldsättningen minskat något, men att bolaget från den nivå skulle kunna fyrdubblavinsten på en omsättningsökning på bara 12%, verkar inte långsiktigt hållbart för den här typen av aktör.

Så vad är en rimlig värdering idag? Det som nu kommer ske är att bolaget ska sälja ungefär 10% av omsättningen och det till en kostnad av 40 miljoner EUR under 2017. Så om vi drar ner omsättningen med 10% hamnar vi ungefär där vi var 2013-2014. Det borde därför vara rimligt att även lönsamheten, efter allting är klart, hamnar ungefär på samma nivå. Eftersom de förmodligen passar på att skära lite extra, när de väl gör en omstöpning, kanske vi kan få upp lönsamheten något, men en rimlig nivå bör nog ligga på kanske runt 100-150 miljoner kronor i vinst för 2018 (eller snarare kanske 2019?). Vid ett p/e-tal på 15 hamnar vi på mellan 1,5 miljarder till 2,25 miljarder kronor i värdering för Eltel. Det ger en kurs på mellan 23 till 36 kronor per aktie, före emission. Givet att stängningskursen blev runt 47 kronor per aktie borde det finnas en hel del fallhöjd kvar. Håll er borta är mitt råd.

måndag 24 april 2017

Lansering av fond

Presenterade för någon månad sedan idén om att fondifera en del av min portfölj för att få en mer konsekvent investeringsstrategi.

Läs gärna tidigare inlägg:
http://breakingbucks.blogspot.se/2017/03/fondering-vidare-resonemang.html
http://breakingbucks.blogspot.se/2017/03/en-fonds-styrka-och-svaghet.html

Det jag nu beslutat är att lansera en fond. Storleken ska vara på 500 000 kr, d.v.s. något mer än vad jag har i portföljen för tillfället och att den ska lanseras vid nyår 2017/2018. Reglerna för fonden ska vara att den minst ska bestå av 15 innehav och att andelen kontanter aldrig får överstiga 20 procent. Fonden får endast investerade i aktier och på noterade marknader i västvärlden. Både 2017 och 2018 ska ses som en övergångsperiod och reglerna börjar gälla skarpt i slutet på 2018. Avkastningsmålet på fonden är satt till 12 procent per år i genomsnitt.

Resterande nysparande när väl fonden är stängd ska allokeras till 100% in i indexfonder. Ifall inget oförutsett inträffar kommer fonden att stängas för insättningen vid nyår 2017/2018.

Detta kommer givetvis att innebära en del större förändringar och jag har redan börjat genomföra en del. Exempelvis har jag som en konsekvens av mitt beslut köpt tillbaka Nilörngruppen. Antalet innehav uppgår därför till sju i dagsläget.

Vad tror ni om förändringen? Är jag knäpp eller tänker jag rätt?

onsdag 19 april 2017

Försäljningsanalys H&M

Jag har tagit och djupdykt ner i de senaste försäljningssiffrorna från H&M, nämligen de för första kvartalet 2017. Det som har börjat hända som pågått ett tag är att de största marknaderna Tyskland, USA, UK och Frankrike har saktat ner väsentligt. Exempelvis var bara Tysklands negativa bidrag nästan 1% i mindre försäljning jämfört med tidigare år.

Det som dock växer och som växer kraftigt är Kina och Indien m.fl. asiatiska länder. Nedan ser vi fördelningen från de topp 8 bidragsgivarna:

Två saker man kan slås av är att dels finns det ett par riktigt stora marknader som Kina, Japan, Indien, Sydkorea som fortsatt växer kraftigt. Kina växte med runt 20%, Indien med över 200%, Japan med runt 20% och Sydkorea med runt 30%. Och dels ser man hur spridd försäljningen är. Det är svårt att peka på en enskild marknad där försäljningsökningen kommer ifrån utan det finns väldiga många källor. Många bäckar små... Men, jag tycker det är glädjande att se att Japan och Sydkorea, som är väldiga mogna klädmarknader, växer så pass snabbt. 

Ifall vi vänder på steken och tittar på de största negativa bidragsgivarna ser vi att Tyskland och Holland är dominerande. 


Totalt finns det 10 marknader som H&Ms försäljning minskar i, där Tyskland och Holland står för ungefär trefjärdedelar. Ifall man ska vara en olycksfågel påpekar man att det är ytterst mogna marknader och e-handelsvänliga länder som försäljningen minskar i. Och även ifall inte försäljningen i USA minskade har den kraftigt stannat in så det är bara en tidsfråga innan den minskar också. 

Att försäljningsminskningen endast skulle bero på e-handel köper jag inte då vi exempelvis bara för något år sedan kunde se tillväxttal på över 20% i de här länderna där nu försäljningen minskar. Snarare är mode en flyktig fågel som ibland kan vara svårt att fånga. Men, visst är det något illavarslande att de största marknaderna verkar ha slutat att växa när samtidigt Zalando växer med runt 20%. 

Tillväxtpotential framåt? H&M finns nu i 52 länder, ifall vi bortser från franchise. Totalt finns det väl runt 200 länder i världen, så det finns gott om plats att växa på. Största "u-land" förutom Kina och Ryssland är Turkiet och Mexiko som befinner sig på plats 22 och 23 i försäljningsstatistiken. Det går ungefär 16 Mexiko på ett Tyskland så det vill till att de får till de stora asiatiska länderna för att försäljningen inte ska ta styrkt om Tyskland ska fortsatt minska.

Slutligen, jag tycker fortsatt det finns tillväxtpotential i H&M även fast case:et för min del är att de ska få upp marginalerna igen, vilket jag tror kommer ske när de drar ner på investeringarna och då de får lite valutamedvind igen (när det nu händer...).