tisdag 7 mars 2017

Hur mycket cash har Buffet?

När jag läser om Buffet på olika bloggar brukar det mest förekomma en massa citat från hans brev eller tal han gjort. Sällan förekommer det rena siffror och diagram, något som jag givetvis tänkt ändra på!

Nedan följer en graf på "Buffets" eller Berkshire Hathaways kassaposition från åren 2001-2016:


Som ni kan se är kassapositionen i absoluta tal rekordstor för tillfället och bolag har ökat på det sedan förra botten under finanskrisen 2007/2008. I % av tillgångarna ligger den runt 14%. 

Anledningen varför detta är intressant är dels att det visar att Berkshire faktiskt bygger upp en stor kassa, när de inte hittar bra investeringsobjekt, och dels att det ger en indikator på hur mycket en kassaposition kan variera över tid. För egen del tar jag till mig att Berkshires kassa de senaste 16 åren faktiskt varierat mellan 4 till 23% av tillgångarna. Det kan vara en rimlig utgångspunkt när jag själv bestämmer "maxlikvid" i en framtida fond. 

måndag 6 mars 2017

Fondering - vidare resonemang

Lanserade ju förra veckan tanken om att fondera en del av min portfölj. Syftet skulle vara att rent mentalt kunna hålla en portfölj fullinvesterad hela tiden samtidigt som jag inte riskerade alla mina besparingar.

En tanke som jag brottas med och som nog även är avgörande varför jag inte redan i dagsläget ligger 100 procent investerad är att jag kan behöva delar av min portfölj inom de närmaste fem till tio åren. Samtidigt vill jag ligga investerad så mycket som möjligt då jag anser att jag kan få avkastning på pengarna.

Jag tycker problematiken kring investeringshorisont diskuteras alldeles för lite i bloggosfären. Det är lätt att säga att det alltid är rätt att ligga 100 procent investerad, att tajming är meningslöst osv. Men, få personer tycker jag diskuterar risken i att de faktiskt kan behöva använda en del av portföljen för framtida husköp, arbetslöshet mm. Och då är det inte så roligt att behöva gå ur delar av portföljen när värdet är nedpressat. Att ligga likvid och bara invänta tillfällen då det är nedpressad kanske inte maximerar avkastningen, men det minimerar risken.

Det jag kommit fram till för att lösa problemet är väl i praktiken att öka på bufferten. Själv väljer jag att kalla det fondering - dvs jag väljer ut en absolut summa som jag sätter av och skapar en "fond" av pengarna. Fonden har i sin tur regler för hur den får investera, hur mycket likvider som får finnas osv. Inga pengar får sättas in eller tas ut ur fonden, annat än i nödfall. Man skulle kunna få fundera på om man en gång per år får välja att ta ut eller sätta in pengar.

Summan för min fond ska vara tillräcklig stor samtidigt som den ska vara tillräckligt liten för att resterande pengar ska räcka till vid eventuella husköp. Funderar som sagt på mellan 200-250 tkr. Vad tror ni? För lite eller för mycket för vad jag ska uppnå? Tidsmässigt tänker jag att fonden ska löpa åtminstone 20 år framöver.

fredag 3 mars 2017

En fonds styrka och svaghet

Sitter och bläddrar igenom Berkshire hathaways och Buffets årliga brev till sina aktieägare och reflekterar över den otroliga värdeutveckling som ändå har ägt rum i detta bolag under de 50 åren! bolaget varit verksamt. En sak som jag slås av är att det faktiskt har inträffat en nära 50 procentig market-value nedgång 1974 och som sedan följdes av ett par år med över 100 procentiga uppgångar. När man får ett facit presenterat med en stor mängd år är det lättare att förstå tjusningen av långa tidshorisonter och poänglösheten i att ligga med kontanter.

Detta är dock lättare sagt än gjort och som trogna läsare vet ligger jag numera med cirka 50 procent kontanter. Jag kan även reflektera i att jag både lyckas och inte lyckas tajma nedgångar, men att jag ändå fått bra avkastning på de pengar jag faktiskt legat investerade med.

Ett problem när man sparar löpande och sedan ska ligga fullinvesterad är att du vid varje given tidpunkt ligger på ett sorts all-time-high i portföljen och om/när nedgången kommer kan du i kronor och ören faktiskt förlora mer än vad du ackumulerat har samlat ihop i avkastning under åren. Det kanske inte är ett problem om du fortsatt kan ligga kvar med pengarna, men kan bli ett desto större problem om du ska använda de till husköp eller behöver de som buffert eller liknande. Psykologiskt är det dock jobbigt att känna att alla dina år av ackumulerat investerande försvinner.

Ett sätt att komma runt detta är att konstruera en sorts mental aktiefond utan rätt till uttag eller insättningar på ett belopp som du "kan förlora". Så det jag funderar på att göra är att lägga om portföljen så att jag sätter av en absolut summa, säg 200 000 kr, som jag ska förvalta på bästa sätt i "evig tid". Nysparande får jag förvalta hur jag vill, i aktier, fonder eller bara räntespar, men det sätts inte in automatiskt till fonden. På bloggen kommer jag då att redovisa endast hur det går för fonden och inte hela mitt sparkapital.

Vad tror ni om det?

onsdag 1 mars 2017

Säljer av delar av portföljen

Lite fram och tillbaka här. Behöver nog vara med om ytterligare en kris innan jag bestämmer mig ifall det här med tajming är hopplöst eller faktiskt går att uppnå. Jag tror nämligen att det kommer en kris inom 1-2 år och att jag hellre missar en uppgång än är med om en kraftig nedgång. I slutänden spelar jämförelsen mot indexen ingen roll ifall man ändå förlorar pengar.

I vilket fall som helst så har jag sålt av delar av portföljen så att jag nu har ungefär 50% kontanter. De innehav jag helt sålt av är Nilörn och Nolato. Jag har även hyvlat av stora delar av RailCare innehavet samt minskat något i NGS Group. Utesluter inte att jag säljer av ytterligare framöver.
torsdag 16 februari 2017

Skuldsättning i portföljbolagen

En viktig parameter när man analyserar bolag är att se till bolagets skuldsituation. Ett allt för skuldsatt bolag kan inte dela ut pengar till sina aktieägare och risker att behöva "låna" in mer pengar från aktieägarna i form av en nyemission om resultatet viker vid en eventuellt kris. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att skuldsituationen varierar kraftig mellan olika branscher och ett skuldfritt bolag behöver inte betyda att det är ett bra eller mindre riskfyllt bolag. Detta eftersom (1) verksamheten kan vara väldigt riskfyllt, det är därför ingen vågat låna ut pengar, (2) verksamheten kräver stora initiala investeringar, vilket gör att det är omöjligt att bedriva verksamheten utan skuldsättning. 

Med det sagt har jag analyserat mitt egna portföljinnehav på två parametrar (1) räntebärande nettoskuld i förhållande till tillgångarna och (2) finansnetto delat med rörelseresultatet. Den ena parametern mäter storleken och den andra flödet. Inga av mina bolag går med förlust så de täcker alla räntekostnaderna till olika grader. Sämst till flödet ligger Tesco med hela 48% av rörelseresultatet som går till att betala räntekostnaderna. För 2-3 år sedan låg samma siffra på runt 10% (ungefär samma som ICA gör idag). Sett till tillgångarna är RailCare värst med runt 40% i räntebärande skulder, men de betalar samtidigt en väldigt låg ränta och endast 6% av rörelseresultatet går till att betala räntor. 

Är då skuldsituationen problematiskt för någon av bolagen? Och, borde jag agera? Här blir det lite knivigare. Tesco för att ta det uppenbara exemplet värderas efter de höga löpande räntebetalningarna de gör och det är ett allmänt känt problem. Sett till tillgångarna har de inte så höga skulder utan det är snarare ett nedtryckt rörelseresultat som är problemet. Det betyder att för varje pund de stärker rörelseresultatet kommer räntekostnaderna bli något av ett mindre problem.

Värre är det faktiskt för ICA och RailCare samt kanske Nilörn. De har alla låga räntekostnader idag, men ändå en skuldsättning som potentiellt skulle kunna skada bolaget. Tesco som jag skrev tidigare skulle ha sett ut som ICA om vi gjort samma analys för 2-3 år sedan. Nilörngruppen verkar ha närmast artificiell låg räntekostnad runt 1%. Fast vid en djupare analys ser vi att Nilörngruppen ökat på skuldsättningen under året och betalar cirka 3% på deras lån nu, vilket är mer rimligt. Lånekostnaden, redovisningsmässigt, kommer öka till runt 3 miljoner per år, jämfört med runt 1 miljon för 2016. Det är ingen problem i dagsläget, men värt att hålla ögonen på. 

För RailCare så betalar de runt 4-5% på de räntebärande lånen, vilket får anses vara halvhögt. Bolaget skulle nog må bra av att sänka skuldsättningen något. Intjäningsförmågan är dock fortsatt god, men väl värt också att hålla ett öga på. 

Har ni koll på skuldsättningen på era portföljbolag? Vad anser ni är problematiskt och vad anser ni är inga problem?

torsdag 9 februari 2017

Mindre inköp i H&M och Nolato

Brukar inte alltid rapportera direkt när jag köpt någon, men tänker att eftersom jag argumenterat så starkt för H&M att jag även borde redovisa att jag faktiskt även köpt aktier. Jag köpte i samband med mina förra inlägg och ökade upp totalt 4 x 40 aktier, sedan sålde jag efter rapport hälften av dessa och behåller resterade 80 aktier. Snittkurs för köp låg under 240 kr. Nuvarande innehav uppgår till 240 st eller runt 14 procent av portföljen.

Jag har även köpt tillbaka en post Nolato aktier. De rapporterade igår och rapporterade ett förhållandevis starkt avslut på året. Inför 2017 lär de sannolikt öka på vinsten igen. Medicindelen ångar på och telekom har "enkla" jämförelsesiffror från 2016. Och, jag kan bara konstatera att H&M värderas marginellt högre än Nolato, så hur kan jag ange värderingsskäl som ett giltigt argument för att inte äga de. Jag medger mitt fel med att sälja bolaget. Att sälja bara beroende på värderingen är oftast fel har jag upptäckt genom åren, det är dock svårt ibland att låta bli.

tisdag 31 januari 2017

Kort kommentar H&M

Ingen har väl missat att H&M kom med helårsrapporten idag, inkl. försäljningssiffror för januari. De var över förväntan och aktien har stigit med 5-6% under dagen. Vinst per aktie landade på 11,26, vilket är något över vad jag prognostiserade för 2016, vilket ger ett p/e tal på runt 22.

Försäljningssiffrorna för januari landade på 11% och bruttomarginalen har stabiliserats runt 57%.

Spelar detta någon roll? Både ja och nej. Försäljningssiffror varierar månad för månad, kvartal för kvartal och år för år. Det viktigaste för mig är att bolaget växer. Helst skulle jag velat se en vinsttillväxt snarare än försäljningstillväxt, men något år med minskad vinst kan jag förlåta.

Framöver är för mig fortsatt caset att de justerar butiksexpansionen något, så de får ner koncernkostnader och får upp marginalen samtidigt som de får lite bättre utväxling på onlinesatsningen samt kanske får lite medvind från en fallande dollarkursen.

Sammantaget kommer det, om de lyckas, även resultera i en multipelexpansion, vilket kommer ge en extra skjuts åt värderingen.